محصولات

گرانول های تولید شده توسط تک گرانول شهریار به 4 نوع تقسیم می شوند .

1 گرانول بادی بیرنگ

2 گرانول بادی شیری

3 گرانول بادی آبی

4 گرانول بادی زرد

گرانول بادی بیرنگ بدلیل اینکه از بهترین مواد آسیاب شده بازیافت می شود و همچنین برای اولین بار بازیافت می شود نسبت به سه محصول دیگر از کیفیت مناسب تری برخوردار است و مسلما این امر در رنگ پذیری گرانول تاثیر بسزایی دارد.همچنین گرانول بی رنگ از مقاومت کششی بیشتر و ناخالصی کمتری برخوردار است.البته گرانول شیری تا حدودی قابلیت رنگ پذیری دارد ولی گرانول های زرد و آبی تنها قابلیت تغییر رنگ در طیف رنگی خود را دارند و در تولید ظروف صنعتی ،نخ ،طناب ،لوله های پلی اتیلن انتقال و مواردی مانند قطعات خودرو و غیره کاربرد دارد.

 

گرانول بادی شیری گرانول بادی آبی گرانول بادی زرد گرانول بادی بیرنگ

 

 

تک گرانول شهریار

Copyright © takgranule.com 2013

Web Design By KamaIT.com